Grupputveckling, mycket mer än bara kul för stunden

Arbeta i grupp, skratta tillsammans

Under ett grupputvecklingsprogram med oss, är syftet att skapa goda förutsättningar för samarbete i en grupp. Kanske vill ni i gruppen lära känna varandra bättre, öka förståelsen för varandras behov, eller hitta vägar till mer konstruktiv problemlösning? -Vi arbetar däremot inte med akut kris- eller konflikthantering. Våra utbildade handledare inleder med en genomgång av de gruppdynamiska teorier vi utgår ifrån och följer sedan gruppen på nära håll genom hela programmet – genom övningar, analyser och utvärderingar.

Klurighet, kreativitet och kommunikation

Aktiviteterna under en dag med grupputveckling är roliga, men samarbetskrävande, praktiska uppgifter, som vi anpassar efter gruppen. Det krävs klurighet, kreativitet och kommunikation för att lösa dem. Vi följer upp varje övning med diskussion och utvärdering: Vad gick bra? Vad behöver vi göra bättre?Modellen är effektiv för att belysa befintliga strategier, utvärdera dem och pröva sig fram till nya arbetsmodeller. Svårigheter vid övningar kan tydliggöra hinder – t ex att bristande samsyn under planeringen skapar svårigheter i arbetsprocessen senare. Goda erfarenheter skapar förutsättningar för tillit och vidareutveckling. – Det går bra att kombinera den handledda grupputvecklingen med ett mer lättsamt eller äventyrligt upplägg, t ex om programmet sträcker sig över flera dagar. Ni kanske vill gå längre och utmana deltagarna med Äventyrsrace, eller på högre höjder?

Planering inför er grupputveckling

Vi diskuterar era förutsättningar – vilket som är ert mål med grupputvecklingen, vad ni vill få ut av grupputvecklingen. Då vet vi vad vi ska fokusera på när vi sätter ihop programmet, väljer övningar och frågeställningar som passar just er grupp. Målet kan vara att förbättra planeringen eller kommunikationen inom gruppen. Kanske är stämningen spänd och tilliten låg? Kanske är gruppen nyligen sammansatt och behöver lära känna varandra bättre för att hitta fungerande arbetsmodeller? Ju mer vi vet om era förutsättningar, desto bättre. Vid grupputveckling arbetar vi i små grupper, max 12 personer per handledare. Ni som bokar kan själva göra en lämplig sammansättning utifrån syftet – är det en arbetsgrupp som ska jobba ihop, eller två avdelningar som ska stärka kontakten mellan varandra? Vi kan förstås dela upp er på plats också.

Inledning

Våra handledare inleder med genomgång av de gruppteorier vi använder oss av, t ex FIRO-modellen (W. Schutz) och de 5 felfunktionerna i ett team (P. Lencioni).Vi talar om grundläggande förutsättningar för samarbete och konstruktiv konfliktlösning. Vi fokuserar ofta på ömsesidig tillit och respekt, som grund för fungerande kommunikation. Vad krävs för att vi ska känna tillit till varandra? Hur framför jag mitt budskap på ett respektfullt sätt? Hur tar jag emot ett förtroende?

Genomförande

Gruppen jobbar här med problemlösning i praktiken. Vår grupputveckling baseras på UBI, Upplevelse Baserad Inlärning. Aktiviteterna kräver samarbete som en aktiv insats, vilket ofta skapar nya perspektiv: – Hur omsätter vi våra värderingar, ord och tankar till praktisk handling?Resultaten tydliggörs, vilket ger en ökad insikt i vad som fungerar, och vad som inte gör det. Efter övningen följer vi upp med handledd utvärdering och diskussion. Med gemensamma upplevelser och praktiska erfarenheter i bagaget får ni ett bra diskussionsunderlag och möjlighet till fördjupade insikter: – Hur skapar vi samsyn, gemensamma mål? Vad innebär bra kommunikation? Vilka strategier hindrar, respektive hjälper, oss att nå målet?
Ni får möjlighet att testa era idéer i nästa övning, utvärdera och reflektera över era processer på nytt. Ni avslutar programmet med att sammanställa ett “Gyllene dokument” där ni skriver ner de erfarenheter, tankar och idéer som ni känner att ni vill ta med er hem. Detta presenterar ni för varandra innan vi avslutar.

Translate »