Teambuilding

Det vi kallar Teambuilding är roliga aktiviteter som genomförs i grupp och svetsar samman gruppen lite extra!

Gruppen ställs inför gemensamma utmaningar med övningar hämtade från grupputvecklingsprogram. Här svetsas gruppen samman lite extra på ett mycket lustfyllt sätt. Kreativitet, uppfinningsrikedom, skratt och samarbete är ledord. – Notera att vi gör skillnad på Teambuilding och Grupputveckling, där grupputveckling innebär ett aktivt arbete för deltagarna och reflektioner av gruppdynamiken. Vid teambuilding uppmanar vi till aktiv positiv förstärkning för att få gruppens medlemmar att lyfta varandra i stället för att tex ”klaga på” eller påpeka ”fel”.

 

Teambuilding hos oss innebär ofta en halv- eller heldag med gruppstärkande aktiviteter, men går också att arrangeras som en rolig bensträckare på en dryg timme. Ni får tid att umgås och lära känna varandra på ett lustfyllt och avslappnat sätt.

Under ett teambuildingprogram använder vi samarbetskrävande övningar och aktiviteter som utförs under lekfulla former. Aktiviteterna är roliga, kluriga, praktiska uppgifter. Det krävs eftertanke, kreativitet och kommunikation för att lösa dem. Vi anpassar upplägget efter gruppens förutsättningar.

Här får aktiviteterna ta lite tid. Utrymme finns att prata ihop sig, t ex kring olika problem och möjliga lösningar – men här ingår inte djupare analys och handledda diskussioner. Samtalen kan däremot flyta på för egen hand, och vi lämnar luft åt dem i schemat.

Hos oss sitter ni på renfällar runt elden med en kopp härligt kokkaffe under pauserna, medan stort och smått kan diskuteras. I den storslagna naturen sänker sig lugnet medan tankarna flödar fritt.

Teambuilding kan ofta ha en bra effekt på samhörighet och trivsel. Man kommer varandra närmare och öppnar upp nya kommunikationskanaler. Med gemensamma upplevelser och praktiska erfarenheter i bagaget får vi ett bra diskussionsunderlag och möjlighet till fördjupad insikt.

– Notera att vi gör skillnad på Teambuilding och Grupputveckling.

Vi skiljer på teambuilding och grupputveckling, även om övningarna är likartade. Skillnaden ligger i att ett teambuildingprogram kan vara mer lekfullt, medan grupputvecklingen innebär mer fokuserad samarbetsträning, med handledning vid analyser och samtal. Grupputvecklingen kräver mer tid för samtal och fungerar bäst om man avsätter hela dagen åt detta.

Vi erbjuder också helt igenom lekfulla aktiviteter såsom mångkamp med äventyrliga aktiviteter. Det finns möjlighet att prova höghöjdsutmaningar såsom jättestegen eller den hisnande jättegungan.

För en heldag kan man gärna kombinera teambuilding med äventyrsaktiviteter i upplägget. Det kan vara ett sätt att skapa mer uppsluppen feststämning framåt eftermiddagen, om man vill ha en kick-off.

Translate »